ប្រអប់​អាហារ​ថ្ងៃត្រង់

  • Compostable Sugarcane Bagasse Lunch Box

    ប្រអប់អាហារថ្ងៃត្រង់ស្ករអំពៅ Bagasse អាហារបំប៉ន

    គុណភាពផលិតផលម៉ាកខមប៊ែកៈកញ្ចប់អាហារស្ករទាំងនេះមានក្រាស់រឹងមាំនិងអាចទុកចិត្តបាន។ សំណង់ប្រេងនិងទឹក។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបែងចែកធាតុដើម្បីកាត់បន្ថយកាកសំណល់និងកាត់បន្ថយការចំណាយជំនួស។ ល្អណាស់សម្រាប់បម្រើបង្អែមហើយវាអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់អាហារក្តៅឬត្រជាក់។